Archieven: Forums

Bottom image

Home Forums

  • Forum
  • Topics
  • Berichten
  • Verversen
  • Durf47
   Wij signaleren een zorgwekkende toename van rechtsongelijkheid die burgers ervaren met overheidsdienstverlening. Op grond van artikel 47 van de Participatiewet moet iedere Nederlandse gemeente een Cliëntenraad Sociaal domein hebben. Durf47 is een reactie op recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, waardoor Gemeenten de mogelijkheid geboden wordt kritische cliëntenraden te ontbinden. Door deze gerechtelijke dwaling zijn de gevraagde en ongevraagde adviezen ex artikel 47 van de Participatiewet inhoudsloos, zolang individuele casussen onbespreekbaar zijn en er geen kritische noten gekraakt mogen worden die het College onwelgevallig zijn.
  • 4
  • 4
  • Durfboot
   Durfboot is een het ultieme klooi project dat laat zien hoe je met minimale financiële middelen maar elkaars kennis iets heel leuks kunt organizonderen.. Durfboot lijkt ogenschijnlijk een vreemde eend in de Durfhuis familie, maar schijn bedriegt. De afgelopen jaren zijn er aardig wat versies van de boot geweest en hebben we alle denkbare fouten gemaakt om te eindigen met het definitieve ontwerp.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen
  • Durfgeld
   Durfgeld is een project van Stichting Durfhuis en is bedoeld voor mensen die financiële problemen hebben of schulden. Met elkaar gaan we proberen of wij kunnen helpen om u weer op de juiste weg in te zetten. Ons team bestaat uit ervaringsdeskundigen en hebben alle processen wel doorlopen. Door een verkeerde komma of gewoon pech bent u ongewild in een situatie gekomen die iedereen kan overkomen.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen
  • Durfzorg
   Durfzorg is ontstaan uit verbazing hoe krom ons zorgstelsel functioneert sinds achtereenvolgende kabinetten kozen voor marktwerking. We worden steeds ouder en bij ongewijzigd beleid moet steeds meer zorg geleverd worden door mensen die daarvoor niet betaald worden terwijl de feitelijke zorgkosten jaarlijks toenemen. Durfzorg is ontstaan uit verbazing hoe krom ons zorgstelsel functioneert sinds achtereenvolgende kabinetten kozen voor marktwerking. Totdat ik mantelzorger werd voor mijn ouders had ik eigenlijk nooit iets met zorg te maken gehad totdat mijn vader op 90 jarige leeftijd onverwacht op de spoedeisende hulp belandde. In eerste instantie had ik, waarschijnlijk als zoveel mensen nog, vertrouwen in het stelsel. Helaas naarmate de tijd verstreek bleef daar heel weinig van over. De zorg voor mijn moeder gaf me een nog dieper inzicht van hoe we tegenwoordig met ouderen om gaan, niet een plaatje om vrolijk van te worden, dus ging ik op zoek wat wel zou kunnen werken. Die zoektocht is de basis van Durfzorg geworden.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen
  • Stichting Durfhuis
   De pinguïn staat symbool voor voor uitdaging waaraan we zijn begonnen. Hoe kunnen we door vallen en opstaan een omgeving scheppen waar de negatieve insteek van de overheid jegens burgers wordt omgedraaid in een dynamische werkomgeving voor inkomenszoekenden. Er zijn veel mensen in Nederland met leuke plannen die zelden de kans krijgen tot wasdom te komen. Durfhuis wil een omgeving zijn die de ruimte biedt dat te veranderen. Nog steeds worden maatregelen op maatregelen gestapeld zonder verouderde regels weg te gooien waardoor mensen steeds vaker vastlopen in onnodige bureaucratie.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen
  • Voorwaardelijk garantie inkomen.
   De kruitdampen zijn opgetrokken en de wereld kent een nieuw normaal. Achter de schermen is hard gewerkt aan nieuwe voorwaarden voor een toekomstbestendige basis voor financiële stabiliteit . De crisis heeft ons geleerd dat er met minder geld meer gedaan zal moeten worden maar heeft ook laten zien dat voor veel uitdagingen andere oplossingen denkbaar zijn dan die we oorspronkelijk voor ogen hadden. Een wereld van vertrouwen, ruimte voor gezond verstand en een overheid die zichzelf reduceert tot faciliterende gesprekspartner. Zo is een efficiënt inkomensgarantie systeem ontstaan ter vervanging van de oude processen die al 30 jaar geleden hun uiterste houdbaarheidsdatum bereikt hadden. Het sociaal vangnet wat ooit de Participatiewet was wordt zo de basis van een nieuwe economisch model waarin iedereen ongeacht de persoonlijke omstandigheden kan groeien en dat in plaats van vangnet het fundament van alle andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen vormt.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen